Gọi ngay: (+84) 8.8973 9982

Tin tức

VĂN HÓA GIAO THÔNG NHẬT BẢN (PHẦN 1)
 


NHẬT BẢN - đất nước nổi tiếng với với sự trật tự, quy cách trong từng nội quy, tiêu chuẩn,... vậy sự chuẩn mực đó có được áp dụng vào văn hóa giao thông như thế nào?

Phần 1: VĂN HÓA GIAO THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI ĐI XE ĐẠPVĂN HÓA GIAO THÔNG NHẬT BẢN

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

VĂN HÓA GIAO THÔNG NHẬT BẢN

自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
VĂN HÓA GIAO THÔNG NHẬT BẢN

歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は 一時停止しなければなりません.
VĂN HÓA GIAO THÔNG NHẬT BẢN

自転車は下記の安全ルールを守ること。

  1. 飲酒走行禁止

  2. 二人乗り禁

  3. 横並びに走行禁止

  4. 夜間はライトを点灯、

  5. 信号を守る

  6. 交差点での一時停止と安全確認

Hãy thường xuyên ghé qua website Kiến Vàng 3T1S, cập nhập những hành trang hữu ích, để những trải nghiệm cuộc sống bên Nhật của bạn sau này sẽ luôn vui vẻ, thật nhiều kỉ niệm nhé!